Print

Dərs 1.1 — Alman dilində sait səslər

5 лайков Şərh yazmaq

LEKTİON 1.1 — die Vokale

Biz 1-ci dərsimizdə alman dilinin əlifbasının latın qrafikası ilə olan azərbaycan dili əlifbası ilə xeyli oxşar olduğunu demişik. Amma alman və azərbaycan sait səslərinin tələffüzündə də kifayət qədər oxşarlıqla bərabər fərqli cəhətlər də vardır.

Bunun üçün ilk öncə azərbaycan və alman dillərində olan sait səslərlə tanış olaq.

Azərbaycan dili Alman dili
a, o, ö, u, ü, i, e, ə a, ä, o, ö, u, ü, i, e

Fikir verirsinizsə hər iki dildə sait səslərin sayı eynidir. Amma azərbaycan dilində ə, alman dilində isə ä saitlər həm yazılışına, həm də tələffüzünə görə fərglənirlər. Azərbaycan dilinin saitlər sistemini bildiyimizə görə gəlin birbaşa alman dili saitlərinin işlənmə yerinə və hərf birləşmələrinə görə tələffüz qaydaları ilə daha yaxından tanış olaq.

Yadda saxlayın ki, alman dilində saitlər uzun və qısa trələffüz edilir.

Saitlərin uzun tləffüz edildiyi hallar

1. iki eyni sait qoşa gəldikdə, məsələn:

Staat — dövlət,
See — dəniz, göl,
Moor — müalicəvi palcıq və s.

2. saitdən sonra h hərfi gəldikdə, məsələn:

nehmen — götürmək
sehen — görmək, baxmaq
ahnen — əvvəlcədən his etmək, şübhələnmək
ohnehin — bunsus da, onsuz da və s.

3. i saitindən sonra e hərfi gəldikdə i səsi uzun tələffüz edilir, məsələn:

dienen — xidmət emək
sie — o (qadın), onlar
Biene — arı və s.

Galan digər hallarda saitlər qısa və ya yarımqısa tələffüz edilir.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *