Print

Cümlə üzvlərinin əlavəsi

54 лайка Şərh yazmaq

Cümlədə özündən əvvəlki üzvə aid olub onun mənasını izah edən, konkretləşdirən, həmin üzvün bütün qrammatik formalarını qəbul edən sözə və ya söz birləşməsinə cümlə üzvlərinin əlavəsi deyilir.

Təyin və feli xəbərdən başqa bütün cümlə üzvlərinin əlavəsi ola bilər. Əlavələr izah etdikləri cümlə üzvündən tire ilə ayrılır. Bəzən əlavədən əvvəl tire əvəzinə, vergül də qoyulur. Tire əvəzinə yəni sözündən də istifadə olunur və ondan  əvvəl vergül qoyulur. Məsələn,

  • Adamların arasında bir nəfər — İlyas gözə dəymirdi. 
  • O, kəndin kənarındakı evə — dostunun evinə yaxınlaşdı. 
  • Sabah, yəni aprelin 20-də işimizi qurtarmalıyıq.
  • Bura babalarımın yurdudur, yəni vətənimdir.

Bəzən cümlədə üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin,  feli sifət, feli bağlama və məsdər tərkiblərinin asılı tərəflərinə, xitablara aid əlavələr də ola bilir. Məsələn, Səbinənin on birinci sinif şagirdinin fəallığı bütün rayona yayıldı. 

Şəhərə — evinə qayıdanda o, öz fikrində qalmışdı.

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *