Print

Dərs 4.4 — Müəyyən artikl

Нравится Şərh yazmaq

 LEKTION 4.4 — der bestimmte Artikel

Müəyyən artikllər 
hər bir cins üçün
t ə k d ə 

Müəyyən artikl
bütün cinslər üçün
c ə m d ə

der
kişi cinsi
die
qadın cinsi
das 
orta cins
 die
bütün cinslər üçün

 

Məsəl üçün

der Tisch — stol
der Kuli — diyircəkli qələm
der Wagen — avtomobil
der Student — tələbə
der Schüler — şagirddie Stadt — şəhər
die Post — poçt
die Nummer — nömrə, hoteldə otaq
die Schule — məktəb
die Tür — qapıdas Hotel — hotel, mehmanxana
das Zimmer — otaq
das Buch — kitab
das Heft — dəftər
das Kind — uşaq
Məsəl üçün

die Tische — stollar
die Kulis — diyircəkli qələmlər
die Wagen — avtomobillər
die Studenten — tələbələr
die Schüler — şagirdlərdie Städte — şəhərlər
die Posten — poçtlar
die Nummern — nömrələr, hoteldə otaqlar
die Schulen — məktəblər
die Türen — qapılardie Hotels — hotellər, mehmanxanalar
die Zimmer — otaqlar
die Bücher — kitablar
die Hefte — dəftərlər
die Kinder — uşaqlar

QEYRİ MÜƏYYƏN ARTİKLLƏR

Qeyri müəyyən artikllər
hər bir cins üçün 
t ə k d ə
Qeyri müəyyən artikl
c ə m d ə
 
ein
kişi cinsi
eine
qadın cinsi
ein 
orta cinsi

                  mövcud deyil                  

 

Məsəl üçün

ein Tisch — stol
ein Kuli — diyircəkli qələm
ein Wagen — avtomobil
ein Student — tələbə
ein Schüler — şagirdeine Stadt — şəhər
eine Post — poçt
eine Nummer — nömrə, hoteldə otaq
eine Schule — məktəb
eine Tür — qapıein Hotel — hotel, mehmanxana
ein Zimmer — otaq
ein Buch — kitab
ein Heft — dəftər
ein Kind — uşaq
Məsəl üçün

 Tische — stollar
 Kulis — diyircəkli qələmlər
 Wagen — avtomobillər
 Studenten — tələbələr
 Schüler — şagirdlər Städte — şəhərlər
 Posten — poçtlar
 Nummern — nömrələr, otaqlar
 Schulen — məktəblər
 Türen — qapılar Hotels — hotellər, mehmanxanalar
 Zimmer — otaqlar
 Bücher — kitablar
 Hefte — dəftərlər
 Kinder — uşaqlar

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *