Print

Dərs 4.5 — Qeyri müəyyən artikl

2 лайка Şərh yazmaq

LEKTİON 4.5 — der unbestimmte Artikel

Qeyri müəyyən artikllər
hər bir cins üçün
t ə k d ə
Qeyri müəyyən artikl
c ə m d ə
ein
kişi cinsi
eine
qadın cinsi
ein 
orta cinsi

                  mövcud deyil                  

 

Məsəl üçün

ein Tisch — stol
ein Kuli — diyircəkli qələm
ein Wagen — avtomobil
ein Student — tələbə
ein Schüler — şagirdeine Stadt — şəhər
eine Post — poçt
eine Nummer — nömrə, hoteldə otaq
eine Schule — məktəb
eine Tür — qapı

ein Hotel — hotel, mehmanxana
ein Zimmer — otaq
ein Buch — kitab
ein Heft — dəftər
ein Kind — uşaq

Məsəl üçün

 Tische — stollar
 Kulis — diyircəkli qələmlər
 Wagen — avtomobillər
 Studenten — tələbələr
 Schüler — şagirdlər Städte — şəhərlər
 Posten — poçtlar
 Nummern — nömrələr, otaqlar
 Schulen — məktəblər
 Türen — qapılar

 Hotels — hotellər, mehmanxanalar
 Zimmer — otaqlar
 Bücher — kitablar
 Hefte — dəftərlər
 Kinder — uşaqlar

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *