Print

Полезные выражения на Английском

3 лайка Şərh yazmaq

Ну что же друзья, продолжаем изучения и знакомство с Английским языком.

Очень часто бывает, что мы не знаем с чего именно начать разговор, так вот, я отмечу несколько выражений.

Итак:

  1. Excuse me… —  Извините — Bağışlayın
  2. Do you speak English? — Вы говорите по -английски? — Siz İngiliscə danışa bilrisinizmi?
  3. A little — Чуть-чуть — Bir az
  4. Sorry for interrupting you — Извините за то, что вмешиваюсь — Sözünüzü kəsdiyim üçün üzr stəyirəm
  5. I would like to speak to you — Я хотел бы с Вами поговорить — Mən sizinlə danışmaq istərdim
  6. Are you very busy at the moment? — Вы сейчас очень заняты? — Siz indi çoxmu məşğulsuz?
  7. Could you spare me a moment? — Не удалите мне минутку? — Mənə bir dəqiqənizi ayıra bilərsiniz?
  8. Can I have a word with you? — Можно сказать Вам одно слово? — Sizə bir söz demək olar?
  9. I all just like to tell you that…— Я лишь хотел сказать Вам, что…. — Mən sizə sadəcə onu demək istəyirdim ki, ….
  10. May I ask you a question? — Могу я Вас спросить? — Sizdən sual soruşa bilərəm?

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *