Print

Bəzi ikihecalı isimlərdə ikinci saitin düşməsi

131 лайк 6 комментариев

Azərbaycan dilində isimlərin bəzilərinə saitlə başlayan şəkilçilər artırdıqda həmin sözün ikinci saiti düşür. Bir qrup sözlər vardır ki, onlarda həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi artırıldıqda düşür. Bunlar aşağıdakılardır:

isim, qisim, cisim, nəsil, fıkir, ətir, səbir, qəbir, heyif, sətir, qədir, ömür, sinif eyib, şəkil, əsil, fəsil, xeyir, zehin və s.

Məsələn, hal şəkilçisi artırılanda — nəsil: nəslin, nəslə, nəsli; mənsubiyyət şəkilçisi artırılanda — nəslim, nəsliniz, nəslimiz.

Bu qrup sözlər ərəb-fars mənşəli sözlərdir.

Bir qrup sözlər də vardır ki, onlara yalnız mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda ikinci hecadakı sait düşür. Bunlar isə aşağıdakılardır:

beyin, ağıl, ağız, qoyun, bıırun, alın, boyıın, çiyin, oğul, qarın, əyin, qayın və s.

Məsələn, çiyin — çiynim, çiynin, çiyni, çiynimiz, çiyniniz.

Ağıl sözünü çıxmaqla qalan sözlər əsl Azərbaycan sözləridir.

Вам может понравиться

loading...

6 comments

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *