Print

Эсперанто, семья Familio, в пути En vojo

1 лайк Şərh yazmaq

Друзья сегодня мы узнаем все про семью и как мы можем выразиться когда мы находимся в пути.

Familio — семья:

 • Cu vi havas familion? — у вас есть семья?
 • Cu via familio estas granda? — ваша семья большая ?
 • Kiom da homoj estas en via familio? — сколько у вас человек в семье?
 • Nia familio estas malgranda — у нас небольшая семья
 • Cu vi havas infanojn? — у вас есть дети?
 • Mi havas unu infanon — у меня один ребенок
 • Du ( tri, kvar) infanojn — двое( трое,четверо) детей
 • Du filojn kaj unu filinon — два сына и одна дочь
 • Cu vi estas edziginta( edziniginta) — вы женаты(замужем)
 • Cu vi havas edzinon ( edzon)? — у вас есть жена (муж)
 • Mi estas eksedziginta (eksedziniginta) -я разведен (разведена)
 • Mi estas vidvo(vidvino) — я вдовец (вдова)
 • Mi estas fraulo (fraulino) — я холостяк ( незамужняя)
 • Avo kaj avino (geavoj) — дедушка и бабушка
 • Patro kaj patrino (gepatroj) — отец и мать ( родители)
 • Frato kaj fratino( gefratoj) — брат и сестра
 • Filo kaj filino ( gefiloj) — сын и дочь ( дети)
 • Nepo kaj nepino ( genepoj) — внук и внучка
 • Praulo Praularo — Предок предки
 • Ido idaro — потомок потомство
 • Kuzo kaj kuzino — двоюродные брат и сестра
 • Knabo kaj knabino ( geknaboj) — мальчик и девочка ( ребята)
 • Onklo kaj onklino — дядя и тетя
 • Edzo kaj edzino (geedzoj) — муж и жена ( супруги)
 • Fianco kaj fiancino ( gefiancoj) -;жених и невеста (новобрачные)
 • Parenco parencaro  — родственник родичи
 • Bopatro kaj bopatrino ( gebopatroj ) — тесть (свекор) теща( свекровь)
 • Bofilo kaj bofilino ( gebofiloj) — зять и невестка

En vojo — в пути:

 • Kiel mi povas trapasi al stacidomo? — как мне пройти к вокзалу?
 • En kiu biletejo oni vendas biletojn al — в какой кассе продают билеты на…?
 • De kiu kajo foriras trajno al…? — с какой платформы отходит поезд на….?
 • Mi volas fordoni pakajojn — я хочу сдать багаж
 • Cu vi veturas malproksimen? — вы едете далеко?
 • Kie ni trovigas? — где мы находимся?
 • Kiom longe ni staros( veturos) — как долго мы будем стоять ( ехать )
 • Cu mi povas rigardi la iteneraron de aviadiloj? — можно посмотреть расписание самолетов?
 • Cu mi rajtas havi rabaton? — я имею праву на скидку?
 • Cu la autobuso iras al la flugaveno? — этот автобус идет в аэропорт?
 • Min nauzas — меня тошнит
 • Kiel eblas ensalti la ventolilon? — как можно включить вентилятор?
 • Kiu rivero estas tie malsupre? — какая река там внизу?
 • Kiun urbon ni nun transflugas? — какой город мы сейчас пролетаем?
 • Cu la aviadilo jam alterigas? — самолет уже приземляется?
 • Cu la loko estas libera? — это место свободно?
 • Vi preterveturis vian haltejon — вы проехали остановку
 • Antaua (malantaua) pordo — передняя (задняя ) дверь
 • Por pasageroj kun infanoj kaj por invalidoj — для пассажиров с детьми и инвалидов

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *