Print

Fellərin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi

112 лайков 4 комментария

Bir çox fellər şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir. Məsələn,

Mən yazıram Biz yazırıq
Sən yazırsan Siz yazırsınız
O yazır (-) Onlar yazırlar

Fellərin şəxslərə uyğun qəbul etdiyi şəkilçilərə şəxs şəkilçiləri (sonluqları) deyilir. Şəxs şəkilçiləri felin asılı olduğu şəxsə görə artırılır. Bu şəkilçilər felin şəxslə (mübtəda) ilə uzlaşdığını bildirən əlamətlərdir. Şəxs şəkilçiləri üç cür olur:

  • şəxs şəkilçiləri – -am2 (-m); -uf (-k, -q)
  • şəxs şəkilçiləri – -saıı2 (-n); -siniz4 (-nız*)
  • şəxs şəkilçiləri – (—); (-iar2)

III şəxsdə şəxs şəkilçisi yoxdur.

Şəxs şəkilçiləri kəmiyyətcə iki cür olur: tək və cəm.

Təkdə: Cəmdə:
Mən yazır+ am Biz yazıı~+ ıq
Sən yazır+ san Siz yazıı*+ sınız
O yazır(-) Onlar yazır+lar

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам может понравиться

loading...

4 comments

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: