Print

İndiki zaman və Gələcək zaman

244 лайка 10 комментариев

İndiki zaman

İndiki zaman hərəkətin söhbət gedən vaxt icra olunduğunu bildirir. -ır4 şəkilçisi vasitəsilə yaranır. Məsələn: gəl+ir, ged+ir, bax+ır və s.

İndiki zamanda olan fellərin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi aşağıdakı kimidir:

Mən yazıram                   Biz yazırıq
Sən yazırsan                    Siz yazırsınız
O  yazır                            Onlar yazırlar

Gələcək zaman

Gələcək zaman iki cür olur:

  1. Qəti gələcək zaman
  2. Qeyri-qəti gəbcək zaman

Qəti gələcək zaman.

Qəti gələcək zaman felə -acaq2  şəkilçisini artırmaqla düzəlir. Məsəbn: bax+acaq, otur+acaq, yaz+acaq, göstəir+əcək.

Qəti gələcək zamanda olan fellər aşağıdakı kimi şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir:

Mən alacağam                Biz alacağıq
Sən alacaqsan                Siz alacaqsınız
О alacaqdır                    Onlar alacaqlar

Qeyri-qəti gələcək zaman.

Bu zaman forması isə felə -at2 (-yar2) şəkilçisini artırmaqla düzəlir. Məsələn, oxu+yar, gör+ər, yat+ar və s.

Qeyri-qəti gələcək zamanda olan fellər aşağıdakı kimi şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişirlər:

Mən baxaram                  Biz baxarıq
Sən baxarsan                  Siz baxarsınız
О baxar(~)                     Onlar baxarlar

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам может понравиться

loading...

10 comments

  1. Bu gün(18.o2.2020) dərsə yatıb qaldığıma görə getmədim.Bu gün müəllimə o dərsi keçib və qayda yazdırıbmış.Mən də bu qaydanı oxuyacam.Məncə ətraflıdır.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: