Print

Dərs 7.5 — Xəbər budaq cümləsi

Нравится Şərh yazmaq

LEKTİON 7.5 — der Prädikatsatz

Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin ismi xəbəri funksiyasını icra edir, yəni baş cümlənin xəbəri fel-sein cütlüyü + budaq cümlədən ibarət olur.

Budaq cümlə baş cümləyə dass (ki), als (als ob, als wenn) ( elə bi ki, sanki), eləcə də nisbi əvəzlik (der) və sair ilə birləşir.

Baş cümlədə əsasən es, so, der, derjenige korelyatlarından istifadə edilir.

Schneider war es, der die allgemeinen Vorausetzungen für ausländischen Bewerber entwickelte.
Şneider o idi ki, xarici tələbələr üçün ilkin şərtləri hazırlayırdı.
Məhz Şneider xarici tələbələr üçün ilkin şərtləri hazırlayırdı.

Sein Problem ist, dass er immer etwas vergisst. 
Onun problemi odur ki, həmişə nəyisə unudur.

Es war mir, als ob ich dieses Haus schon besucht hätte.
Məndə belə bir hiss var idi ki, sanki bu evdə artıq olmuşdum.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *