Print

Dərs 9.1 – Sıra sayları

3 лайка 4 комментария

LEKTION 9 – Ordnungszahlwörter (Ordinalia)

Alman dilində sıra sayları miqdar saylarından 2 qrup üzrə düzəlir:

1-ci GRUP: 1-dən 19-dək olan rəqəmlərdən
2-ci GRUP: 20-dən sonrakı olan rəqəmlərdən

1-DƏN 19-DƏK
Bu rəqəmlər arasında:1-ci, 3-cü və 8-ci sıra sayları müstəsna haldır. Bunları əzbərləmək lazımdır.
Qalan 1-dən 19-dək olan rəqəmlərdən isə çox sadə:
Hərflərlə yazılarkən miqdar sayı + te sonluğu,
rəqəmlə yazılarkən miqdar sayından sonra nöqtə qoyulması vasitəsi ilə düzəlir.

Gəlin cədvələ baxaq:

1   eins
2   zwei
3    drei
4   vier
5   fünf
6   sechs
7    sieben
8    acht
9   neun
10   zehn
11   zwölf 
12   zwölf 
13   dreizehn
14   vierzehn
15   fünfzehn
16   sechszehn
17   siebzehn
18   achtzehn
19   neunzehn
1.   erste
2.   zweite
3.    dritte
4.   vierte
5.   fünfte
6.   sechste
7.    siebente
8.    achtte
9.   neunte
10.   zehnte
11.   elffte
12.  zwölfte
13.   dreizehnte
14.   vierzehnte
15.   fünfzehnte
16.   sechszehnte
17.   siebzehn
18.   achtzehnte
19.   neunzehnte
20   ZWANZIG
21   einundzwanzig
22   zweiundzwanzig
23    dreiundzwanzig
24   vierundzwanzig
25   fünfundzwanzig
26   sechsundzwanzig
27    siebenundzwanzig
28    achtundzwanzig
29   neunundzwanzig
30   dreißig
31   ein unddreißig
32   zweiunddreißig
39   neununddreißig
40   vierzig
41   einundvierzig
50   fünfzig
60   sechszig
70   siebzig
80   achtzig
90   neunzig
99   neunundneunzig
100   dreizehn
101   vierzehn
102   fünfzehn
103   sechszehn
104   siebzehn
105   einhundertfünf
106   einhundertsechs
107   einhundertsieben
108   einhundertacht
109   einhundertneun
110   einhundertzehn
111   einhundertelf
112   einhundertzwölf
113   einhundertdreizehn
114   einhundertvierzehn
120   einhundertzwanzig
129   einhundertneunundzwanzig
200   zweihundert
300   dreihundert
400   vierhundert
500   fünfhundert
600   sechshundert
700   siebenhundert
800   achthundert
900   neunhundert
999   neunhundertneunundneunzig

İndi isə   1000-dən sonrakı rəqəmlər sırasına baxaq.

1000   eintausend
1001   ein tausendein
1009   eintausendneun
1010   eintausendzehn
1019   ein tausendneunzehn
1100   eintausendhundert
1120   eintausendeinhundertzwanzig
1900   eintausendneunzig
1999   eintausendneunundneunzig
200   zweitausend

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам может понравиться

loading...

4 comments

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: