Print

Азербайджанский язык.Винительный падеж. Специальные вопросы

4 лайка Şərh yazmaq
 • Yaz — весна
 • yay- лето
 • payız- осень
 • qış- зима
 • liman- бухта
 • meşe- лес
 • çıxmaq- выходить/лезть
 • demək- сказать
 • dəyişmək- менять
 • tani’maq- быть знакомым с 
 • fə’sil- время года
 • ra’hat- удобный
 • qayıt’maq — возвращаться
 • yuxa’ri- верх
 • ha’va- воздух/погода
 • rastlaş’maq- встретиться
 • ac- голодный
 • yığ’maq- собирать
 • səhər təzdən — рано утром
 • sifariş etmək заказывать
 • şəkil -картина
 • növbə- очередь
 • dək(can)- до
 • yerinə- вместо
 • hərdən bir — иногда
 • tez-tez- часто
 • ki — что(союз)
 • tələs’mək спешить
 • istə’mək- хотеть 
 • aşa’ğı — низ

Суффиксы dək/can слово qədər и местоимение kimi переводятся ка ДО как во времен,так и в расстоянии. Они сочетаются со словами в Дательном падеже -(у)а и означают направленность. Они синонимичны, но со временем преимущественно dək/can — saat 5-dək(cən)- ДО 5 часов, в расстоянии обычно qədər — ДО театра сада.Qədər, kimi — пишутся отдельно.

 • Siz avtobusdan indi düşün və Metroyadək gedin. O, yaxındır — Вы сейчас сойдите с автобуса и пройдите до метро. Оно близко.
 • Yerinə — вместо. Оно образуется от слова yer — место и может склонятся; mənim yer-im-ə, sənin yer-in-ə, onum yer-i(n)-ə, bizim yer-imiz-ə, sizin yer-iniz-ə, onlarin yer-i(n)-ə, adamların yer-i(n)-ə -Дательный падеж, К (кого, чего-Родительный падеж )его- (чему) месту — onun yerin -ə.
 • Yuxarı aşağı -верх, низ. Dağın yuxarısı, ya aşağısı— Верх или низ горы. Ofis yuxarıdadır, mağaza işə aşağıdadır — Офис находится наверху, а магазин — внизу.

Винительный падеж существительных. Вы уже встречались с его суффиксами -i- и слышали, что употребление этих суффиксов зависит от определенности предмета.

Слова -действия, которые требуют этот падеж называются переходными их действие прямо или переходит на предмет или лицо и отвечает на вопрос — nəyi, (кто, что, какое место)kimi, harani

Определенный 

 • Mən kitabı oxumuşam — я прочитал (эту) книгу

Неопределенный

 • O kitab oxuyur — Я читаю книгу ( какую-то)
 1. Личные местоимения (mən-i, sən-i) и собственные имена ( Anar -ı,Lelan-ı) в Винительном падеже всегда принимают эти суффиксы, потому что они обозначают определенных людей.
 • Mən səni görürəm 
 • Mən Muradı tanıyıram 
 • Sən mənı görürsən 

Существительные после указательных местоимений bu, o- это  то также принимают эти суффиксы

 • Mən bu küçəni keçirəm       Murad o dərsi bilir 

Существительные после притяжательных местоимений

 • Sən mənim kitablarım-ı götürmüşsən.

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *