Antonimlər

Leksik mənaları bir-birinin əksi olan sözlər antonimlər adlanır. Məsələn: yaxşı — pis, uzun — qısa, gecə — gündüz, doğru -yalan, gözəl — çirkin, aşağı -yuxarı və s. Antonimlər eyni nitq…

124 лайка 1 Comment