Digər nitg hissələri ilə ortaq olan qoşmalar

Bəzi qoşmalar başqa nitg hissələri ilə ortaq sözlərdən ibarətdir. Bunlar aşağıdakılardır: Tərəf — İsim və qoşma kimi işlənir. Məssələn, Hər tərəf (isim) aydınlıq içində idi. Qadın maşına tərəf (qoşma)gedirdi. Qarşı,…

11 лайков No comments