Fonetik norma. Leksik norma.

Söz ümumxalq dilində müxtəlif formalarda işlənsə də, ədəbi dildə yalnız bir formada tələffüz olunur və yazılır. Fonetik norma özü iki yerə bölünür: orfoepik norma, orfoqrafik norma. Orfoqrafik və orfoepik normalar…

103 лайка No comments

Antonimlər

Leksik mənaları bir-birinin əksi olan sözlər antonimlər adlanır. Məsələn: yaxşı — pis, uzun — qısa, gecə — gündüz, doğru -yalan, gözəl — çirkin, aşağı -yuxarı və s. Antonimlər eyni nitq…

123 лайка 1 Comment