Natiqlik sənəti

Natiqlik sənəti dedikdə professional fəaliyyət sahəsi başa düşülür, digər bir tərəfdən isə həmin fəaliyyət sahəsindən danışam elm — ritorika nəzərdə tutulur. Nitqi mövcud ədəbi normalara uyğun (düzgün) olmaqla yanaşı, həm…

61 лайк 1 Comment