Dərs 3.4 — Alman dilində daimi önlüklü fellər

LEKTİON 3.4 — die Verben mit festen Präpositionen Daiumi önlüklü fellər deyərkən elə fellər başa düşülür ki, onların özlərinin xüsusi önlükləri vardır və bu fellər həmişə məhz öz önlükləri ilə…

5 лайков No comments