Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri

Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən sadə cümlələr arasında aşağıdakı məna əlqələri mövcuddur: Zaman əlaqəsi Ardıcıllıq əlaqəsi Səbəb — nəticə əlaqəsi Aydınlaşdırma əlaqəsi Qarşılaşdırma əlaqəsi Bölüşdürmə əlaqəsi Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb…

104 лайка No comments

Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələr

Bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələrdə bağlayıcılar işləndiyi ücün onların məna əlaqələrini tapmaq asan olur. Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələr isə intonasiya ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümlələrdir. Buncümlələrin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini…

17 лайков No comments

Bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələr

Tasiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında aşağıdakı məna əlaqələri olur: Birləşdirmə bağlayıcısı: və. Məsələn, O, daha heç vaxt Adilin yanına getmədi və Adil də heç vaxt onu itiribaxtarmadı. Otağın qapısı…

21 лайк No comments

Mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlələr.

İki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gələn cümlələr mürəkkəb cümlələr adlanır. Mürəkkəb cümlələr quruluşuna görə sadə cümlələrdən fərqlənir. Sadə cümlənin bir, mürəkkəb cümlənin isə…

16 лайков No comments