Hər kəsin bilməsi gərəkdirən 180 alman feli

Alman dilini yaxşı bilirsiniz? O zaman elə indicə bunu yoxlayın! Saytımızda alman dilinin 180 ən vacib felləri toplanmışdır ki, bu dili öyrənən hər kəs bilməlidir. Onlarsız gündəlik ünsiyyət üçün danışıq…

27 лайков No comments

Dərs 3.1 – Köməkçi fellər

Lektion 3.1 – die Hilfsverben Alman dilində köməkçi fellər deyərkən əsasən haben, sein və werden fellərindən danışılır. Əlavə olaraq tun köməkçi feli də vardır amma bu fel machen – etmək felinin sinonimi kimi daha çox əsas fel kimi işlənir….

8 лайков No comments