Dərs 7.5 — Xəbər budaq cümləsi

LEKTİON 7.5 – der Prädikatsatz Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin ismi xəbəri funksiyasını icra edir, yəni baş cümlənin xəbəri fel-sein cütlüyü + budaq cümlədən ibarət olur. Budaq cümlə baş cümləyə dass (ki), als (als ob,…

Нравится No comments