Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları.

Azərbaycan ədəbi dili funksional üslublar sisteminə malikdir. Həmin üslublar aşağıdakılardır: Bədii üslub Elmi üslub Publisistik üslub Məişət üslubu Rəsmi- işgüzar üslub Funksional üslublar mili ictimai təfəkkürümüzün əsas sahələrini əhatə edir….

46 Bəyənmə 2 Comments

Ədəbi dil. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin normaları.

Ədəbi dil tarixən müəyyənləşmiş möhkəm qayda -qanunlara tabe olub, xalqın, millətin ümumi, nümunəvi ünsiyyətinə xidmət edir. Ədəbi dilin iki forması vardır: şifahi ədəbi dil və yazılı ədəbi dil. Şifahi ədəbi…

74 Bəyənmə No comments