Ədatların başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi

Ədatların bəziləri başqa nitq hissələri kimi işlənməsinə görə qrammatik omonim ola bilir. Bu zaman həmin sözün hansı nitq hissəsi olduğunu müəyyənləşdirmək üçün onun cümlədəki məna və vəzifəsinə fikir  vərmək lazımdır….

54 Bəyənmə 4 Comments