Азербайджанский язык, Zerflərin mənaca növləri

Zərfin aşağıdakı məna növləri vardır: Terzi – hərəkət zerfləri Zaman zərfləri Yer zərfləri Miqdar zərfləri Tərzi – hərəkət zərfləri hərəkətin icra terzini bildirir və necə?nə cür? suallarına cavab olur. Sürətlə,…

22 Bəyənmə No comments

Zərflərın quruluşca nüvləri. Azərbaycan dili

Zərflər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Sadə zərflər bir kökdən ibarət olur və tərkibində leksik yaxın, uzaq, sırağagün, cəld, daim, bura, ora, alt, üst, əvvəl, sonra, bildir, daim, qabaq,…

204 Bəyənmə 15 Comments

Азербайджанский язык, деепричастие (а, baxa-baxa), отриц.суффиксы -madan

Функция наречия основное действие предложения. Слова действия (глаголы) с суффиксами -a, ə, стоящими сразу после корня слов, повторяются, означая образ основного действия: qorxa -qorxa baxmaq – смотреть со страхом gülə…

17 Bəyənmə No comments

Азербайджанский язык, (-ası) İmiş повествовательный; Miş – оказывается

a’lın -лоб saç -волосы saq’qal -борода qaş – бровь do’daq – губы bığ- усы a’ğız – рот kip’rik – ресницы müraci’ ət etmək – обращаться məqa’lə – статья sən ‘demə…

14 Bəyənmə No comments

Азербайджанский язык, деепричастие (-(y)ib ) побудительный залог (-dir-)

uçmaq – лететь otlamaq – пастись çəkmək – курить, тянуть küpə – кувшин qarğa – ворона camiş – буйвол quş- птица bar’maq – палец ovçu – охотник dalaşmaq – драться…

17 Bəyənmə No comments

Азербайджанский язык, причастие пр.времени(dik), степени сравнения.

Причастие настоящего времени (gələn qatar – прибывающий поезд, gülən oğlan – смеющийся мальчик)- и Причастие прошедшего времени (пассивный) выражают действие предмета (лица), к которому они относятся. Тогда как Причастие прошедшего времени…

18 Bəyənmə No comments

Азербайджанский язык, причастие I (an), II – miş, I+ kimi

Причастие I -an – настоящего времени Причастие II – miş- прошедшего времени (пассивное) Причастие I+kimi Причастия настоящего времени (бегущий мальчик, смеющиеся дети, спящая девочка). Они образуются постановкой суффиксов -(y) an,…

16 Bəyənmə No comments

Азербайджанский язык, употребление глагольной формы -acaq, əcək

Условное наклонение, употребление глагольной формы – acaq, əcək – в роли определения. Условное значение высказываний отличается большим разнообразием как в азербайджанском, так и в русском языках. Постольку здесь даются самые…

18 Bəyənmə No comments

Азербайджанский язык, глагол мочь, kı – суффикс принадлежности, усилительный ki

Модальный глагол Мочь ( EDƏ BİLMƏK), KI- как суффикс принадлежности; усилительный Kİ. Модальность в азербайджанском языке возможность выполнения действий: Мочь, Быть в состоянии. Это выражается с помощью слова bilmək (знать)….

9 Bəyənmə No comments

Азербайджанский язык, суффиксы -malı, məli, суффиксы -anda,-əndə.

Модальности в азербайджанском языке, модальность – отношение говорящего к действиям. Сегодня мы возьмем выражение долженствования. Оно выражается при помощи суффиксов – Malı, Məli, стоящих после корня слова-действия (глагола) плюс либо 1)…

14 Bəyənmə No comments