Söz birləşməsi və cümlə. Söz birləşməsində əsas və asılı tərəflər

Söz birləşməsi ilə cümlə arasında həm fərqli, həm də oxşar cəhətlər var. Oxşar cəhətlər aşağıdakılardır: Söz birləşməsində də,cümlə də sözlərin birləşməsindən yaranır. Söz birləşməsində də, cümlələrdə də sözlərin sırası eyni…

51 Bəyənmə 5 Comments

Sintaksis. Söz birləşməsi və söz

Qrammatikannın sintaksis bölməsində söz birləşmələri və cümlələrdən bəhs olunur. Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gəlir və əşya, hərəkət, əlamət və s….

51 Bəyənmə No comments