Dərs 4.3 – Artikl

LEKTION 4.3 – der Artikel Artikllər müəyyən və qeyri müəyyən olmaqla 2 yerə ayrılırlar: MÜƏYYƏN ARTİKLLƏR Müəyyən artikllər    hər bir cins üçün t ə k d ə    Müəyyən artiklbütün cinslər üçün c ə m d ə   der kişi cinsi die qadın cinsi…

6 Bəyənmə No comments