Dərs 8.1 – Tərzi hərəkət budaq cümləsi

LEKTION 8.1 – Der Adverbialsatz Tərzi hərəkət budaq cümləsi (baş cümlədəki hərəkətin) wie? «necə?», auf welche Weise? «nə cür?, nə tərzdə?» qurtardığını bldirə suallardan birinə cavab verir. Baş cümləyə indem; dadurch, dass; wobei; ohne dass bağlayıcıları ilə…

6 Bəyənmə No comments