Dərs 4.5 – Qeyri müəyyən artikl

LEKTİON 4.5 – der unbestimmte Artikel Qeyri müəyyən artikllər hər bir cins üçün t ə k d ə Qeyri müəyyən artikl c ə m d ə ein kişi cinsi eine qadın cinsi ein  orta cinsi —                   mövcud deyil            …

5 Bəyənmə No comments

Dərs 4.3 – Artikl

LEKTION 4.3 – der Artikel Artikllər müəyyən və qeyri müəyyən olmaqla 2 yerə ayrılırlar: MÜƏYYƏN ARTİKLLƏR Müəyyən artikllər    hər bir cins üçün t ə k d ə    Müəyyən artiklbütün cinslər üçün c ə m d ə   der kişi cinsi die qadın cinsi…

6 Bəyənmə No comments