Dərs 7.2 – Sual cümləsi

LEKTION 7.2 – der Fragesatz Alman dilində də bütün dillərdə olduğu kimi sual cümlələri vardır. Sual cümlələri alman dilində aşağıdakı üsullarla düzəlir: Alman dilində sual cümlələri tərkibinə görə 2 yerə bölünür:…

31 Bəyənmə No comments