Dərs 7.8 – Şərt budaq cümləsi

LEKTİON 7.8 – der Kausalsatz Şərt budaq cümələsi unter welcher Bedingung?, in welchem Fall (hansı şərtlə?, hansı halda?) suallarına cavab verir və baş cümləyə wenn, falls (əgər) bağlayıcıları ilə qoşulur. Budaq cümlədə söz sırası…

33 Bəyənmə No comments