Dərs 4.7 – Alman dilində adlıq hal

LEKTİON 4.7 – der Nominativ  Hal kateqoriyası nədir? – Hal kateqoriyası dedikdə isimlərin müxtəlif hallarda olması başa düşülür. İsimlər niyə müxtəlif hallarda olurlar? – İsimlər müxtəlif hallarda olmasına alman dilində yalnız 2…

22 Bəyənmə No comments