Dərs 5 – Alman dilində Sifətlər (adi dərəcə)

LEKTİON 5 – Der Positiv Alman dilində sifətlərin 3 dərəcəsi vardır: 1. Adi dərəcə \ der Positiv 2. Müqayisə dərəcəsi \ der Komparativ 3. Üstünlük dərəcəsi \ der Superlativ Sifətin adi dərəcəsi…

16 Bəyənmə 1 Comment