Dərs 7.4 — Mübtəda budaq cümləsi

LEKTİON 7.4 – Der Subjektsatz Mübtəda budaq cümləsi aş cümlənin mübtədası funksiyasını icra edir. Budaq cümlə baş cümləyə əsasən sual əvəzlikləri wer, was və dass (ki), ob  bağlayıcıları ilə birləşir. Budaq cümlə baş…

6 Bəyənmə No comments