Dərs 8.2 – Zaman budaq cümləsi

LEKTION 8.2 – Der Temporalsatz Zaman budaq cümləsi wann? (nə vaxt?), wie oft? (как часто?), wie lange? (nə müddətə?), bis wann? (nə vaxta qədər?) seit wann? (nə vaxtdan?) suallarına cavab verir. Zaman budaq cümləsi aşağıdakı bağlayıcılarla baş cümləyə qoşulur: als – nə…

13 Bəyənmə No comments