Dərs 3.5 – Yalnız hal tələb edən fellər

LEKTİON 3.5 – die Fallverben Yalnız hal tələb edən fellər deyərkən nə başa düşülməlidir? Siz bilirsiniz ki, əsasən bütün dillərdə fellərin idarəsi, yəni onların özlərindən sonra gələn ismin hansı halda durmasını…

6 Bəyənmə No comments