Dərs 4.12 – Isimlərin qüvvətli hallanması

LEKTİON 4.12 – die starke Deklination der Substantive İsimlərin qüvvətli hallanmasına das Herz -ürək sözü istisna edilməklə bütün orta cinsli isimlər və kişi cinsli isimlərin əksəriyyəti daxildir. Bu hallanma qrupuna aid olan isimlərin…

6 Bəyənmə No comments