Dərs 3.12 – Qüvvətli fellər

LEKTİON 3.12 – die starken Verben Qüvvətli fellər deyərkən fellərin təsrifi zamanı, yəni fellər şəxsə görə dəyişərkən kök saitini dəyişən fellər nəzərdə tutulur. Buna misal olaraq bir neçə feli təsrif edək:…

6 Bəyənmə No comments