Nitq mədəniyyəti anlaşı. Nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi və ifadəliliyi.

Nitq mədəniyyəti ünsiyyət vasitəsini elmi əsaslarla öyrənir. Məlum olduği kimi hər  hansı fonetik, leksik, qrammatik, eləcə də orfoqrafiq və orfoepik qayda-qanunları vardır. Nitq mədəniyyətinin anlayışı. Nitq mədəniyyəti dedikdə hər şeydən…

86 Bəyənmə No comments