Dərs 1.3 – Alam dilində diftonq

LEKTION 1.3 – der Diphthong Bundan başqa alman dilində həm də 5 diftong da mövcuddur. Diftong nədir? Diftong iki hərfin birləşərək ikitərkibli bir səs əmələ gətirməsi hadisəsidir. Bunlar aşağıdakılardır: /ei/, /ai/,…

15 Bəyənmə No comments