Təyini əvəzliklər

Təyini əvəzliklər əşyaları ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilir. Təyini əvəzliklər bunlardır: hər, hütün, fılan, eyni, öz. Təyini əvəzliklər hansı? sualına cavab verir və cümlədə təyin vəzifəsi daşıyırlar. Hər, bütün…

239 Bəyənmə 19 Comments

Sual əvəzlikləri

Sual əvəzlikləri isim, sifət, say və zərfi sual formasında əvəz edir və ya cavab almaq məqsədilə işlədilir. Kim? nə? hara? necə? nə cür? hansı? nə zaman? nə vaxt? haçan? niyə?…

208 Bəyənmə 8 Comments