Dərs 6 — Feli sifətlər

LEKTION 6 – Die Partizipien Alman dilində feli sifət welche? (hansı?) sualına cavab verməklə iki formada olur: 1. Partizip I 2. Partizip II Partizip I felin məsdərinin üzərinə -d sonluğu artırmaqla düzəlir. Partizip I əsasən hərəkəti icra edən…

8 Bəyənmə No comments