Dərs 3.20 – Keçmişdə gələcək zaman

LEKTİON 3.20 –  Futurum II Bu zaman formasını başa düşmək üçün əvvəlcə gəlin azərbaycan dilində buna müvafiq olan bir nümunəyə müraciət edək. Gələcəkmiş babam mənim yanıma, Baxacaqmış allı-güllü bostanıma. Dərəcəkmiş,…

8 Bəyənmə No comments

Dərs 3.19 – Qəti qələcək zaman

LEKTİON 3.19 – FUTUR 1 Bu zaman forması azərbaycan dilində felin kökünə -acaq, -əcək, -yacaq, -yəcək şəkilçilərindən biri artırılmaqla düzəldilir. Məsələn: Mən təhsilimi Bakıda davam etdirəcəyəm. Alman dilində isə Futur I gələcək zaman forması şəkilçi…

15 Bəyənmə No comments