Təyini əvəzliklər

Təyini əvəzliklər əşyaları ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilir. Təyini əvəzliklər bunlardır: hər, hütün, fılan, eyni, öz. Təyini əvəzliklər hansı? sualına cavab verir və cümlədə təyin vəzifəsi daşıyırlar. Hər, bütün…

261 Bəyənmə 21 Comments