Xəbər, nitq hissələri

Xəbər cümlədə haqqında danişilanın hərəkətini, halını, əlamətini və s. bildirən baş üzvdür. O, nə edir? kimdir? nədir? haradadır? necədir? və s. suallarından birinə cavab olur. Xəbər həm nitq hissələri ilə,…

184 Bəyənmə 4 Comments

Digər nitg hissələri ilə ortaq olan qoşmalar

Bəzi qoşmalar başqa nitg hissələri ilə ortaq sözlərdən ibarətdir. Bunlar aşağıdakılardır: Tərəf – İsim və qoşma kimi işlənir. Məssələn, Hər tərəf (isim) aydınlıq içində idi. Qadın maşına tərəf (qoşma)gedirdi. Qarşı,…

23 Bəyənmə No comments

Köməkçi nitq hissələri. Qoşma

Əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq köməkçi nitq hissələrinin:  leksik mənası olmur; suallara cavab olmur  ayrılıqda cümlə üzvü kimi işlənə bilmir; şəkilçi qəbul etmir. Köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissələrinə aid…

282 Bəyənmə 13 Comments