Sitatlar. Durğu işarələri

Sitatlar öz fikrini əsaslandırmaq və ya aydınlaşdırmaq üçün başqasının dediklərindən, yazdıqlarından gətirilən dəqiq çıxarışlardır. Sitatlar, əsasən, vasitəsiz nitq şəklində verilir. Məsələn,  Üzeyir Hasıbəyov «Mərəzlərimizdən biri» məqaləsində yazır: «Dünyada ən alçaq…

22 Bəyənmə 1 Comment