Felin mənaca növləri

Hərəkəti icra edənlə üzərində hərəkət icra olunan əşya (obyekt) arasında qarşılıqlı münasibət baxımından felin aşağıdakı qrammatik məna növləri ayırd edilir: məlum növ, məchul növ, qayıdış növ, şəxssiz növ, icbar növ,…

601 Bəyənmə 29 Comments