Dərs 7.9 – Məqsəd budaq cümləsi

LEKTİON 7.9 – der Finalsatz Məqsəd budaq cümləsi wozu? «nə üçün?», zu welchem Zweck? «nə məqsədlə?» suallarına cavab verir və baş cümləyə damit «ki», «ona görə ki» bağlayıcısı ilə qoşulur. Sag es ihm noch einmal, damit er…

4 Bəyənmə No comments