Dilimizin tərkibində özləşmə meyilləri. Qrammatik norma.

Dilimizin lüğət tərkibində 60-ci illərdən başlayaraq özləşmə meyilləri(alınma sözlərin yerində millisini işlətmə meyli) müşahidə olunur. Təbiidir ki, bu meyillər hər zaman özünü doğrultmur. lakin özləşmə meyli dilimizi başqa dillərin təsirinə…

41 Bəyənmə No comments

Fonetik norma. Leksik norma.

Söz ümumxalq dilində müxtəlif formalarda işlənsə də, ədəbi dildə yalnız bir formada tələffüz olunur və yazılır. Fonetik norma özü iki yerə bölünür: orfoepik norma, orfoqrafik norma. Orfoqrafik və orfoepik normalar…

140 Bəyənmə 1 Comment