The Noun – İşim

Əşyanın və ya şəxsin adını bildirən əsas nitq hissəsidir. Buraya  təkcə konkret şeylər deyil, əşya və ya şəxsə aid olan mücərrəd sözlər də isim qrupuna daxildir: insanlara və əşyalara xas…

127 Bəyənmə No comments

Determiners

Nouns are often preceded by the words the, a, or an. These words are called DETERMINERS. They indicate the kind of reference which the noun has. The determiner the is…

8 Bəyənmə No comments