Dərs 3.19 – Qəti qələcək zaman

LEKTİON 3.19 – FUTUR 1 Bu zaman forması azərbaycan dilində felin kökünə -acaq, -əcək, -yacaq, -yəcək şəkilçilərindən biri artırılmaqla düzəldilir. Məsələn: Mən təhsilimi Bakıda davam etdirəcəyəm. Alman dilində isə Futur I gələcək zaman forması şəkilçi…

15 Bəyənmə No comments