Dərs 3.9 – Qaydalı fellər

LEKTİON 3.9 – die regelmäßigen Verben Qaydalı fellər deyərkən fellərin 3 əsas forması, yəni fellərin müxtəlif zaman formaları düzələrkən kök saitini dəyişməyən fellər nəzərdə tutulur.  3 əsas forma deyərkən aşağıdakı 3…

22 Bəyənmə 1 Comment